Rozpis

Začínáme informací o embargovaném prostoru závodu. Jeho hranice naleznete zde: